Generelt om kurserne

Kursusafvikling
Et kursus der lynafvikles over to eller fem dage er ikke blot upædagogisk - det er også ofte spild af indsats og penge! Kursisterne skal have tid til at fordøje stoffet og studere lærebogen eller kursusmaterialet.
educaSoft's kurser har alle en tilstrækkelig længde, der er afpasset til stofmængden og afvikles i et tempo, der betyder at kursisten kan nå at reflektere over stoffet.

Opgaver
Udover den tid, der er afsat til undervisning, skal der også afsættes tid til løsning af opgaver - typisk 1-2 timer pr. lektion. Kombinationen af undervisning og opgaveløsning bevirker at stoffet ikke forbliver teori - men får en praktisk vinkel.

Pædagogiske principper
educaSoft pædagogiske princip bygger på:

Virksomhedsprojekter
Det er muligt at erstatte opgaver i forbindelse med undervisningen med et relevant virksomhedsprojekt til gavn for virksomheden.

Kontakt til læreren under afviklingen af kurset
Skulle der opstå forståelsesproblemer mellem to lektioner står læreren altid til rådighed pr. e-mail.

Gratis kursusopfølgning!
educaSoft har som en fast bestanddel af kurserne et efterfølgende gratis opfølgningsmøde med kursisterne. På denne måde kan eventuelle tvivlsspørgsmål om det gennemgået stof behandles.

Eksamen på en højere læreanstalt
educaSoft vejleder ligeledes på disse møder om mulighederne for tilmelding til eksamen på en eller flere højere læreanstalter.

Fjernundervisning
educaSoft udbyder en del kurser som fjernundervisning! Disse kurser er billigere end almindelige kurser, men bygger på samme pædagogiske princip. Opgaverne suppleres med en egentlig opgave, der afleveres til evaluering i slutningen af forløbet. Den studerende kan igennem hele forløbet diskutere lektionsindhold og opgaver med læreren.

Et fjernundervisningskursus består af 3 lektioner:


Hver lektion er på 3 timer.

Læreren kan kontaktes igennem hele forløbet pr. e-mail eller telefon!
Længden på fjernundervisningskurset aftales individuelt med den tilknyttede lærer. Kurset kan dermed tilpasses den enkeltes tid.
Opgaveløsninger indenfor hvert område tilsendes læreren pr. e-mail.
En større opgave kan afleveres ved kursusafslutning.
Kurset afsluttes med feed-back samt vejledning om mulig eksamen på en højere læreanstalt.